FESS-TEC s. r. o.

Rating a informácie o FESS-TEC s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre FESS-TEC s. r. o. 7540 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 705789. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 17.3943% spoločností je horších ako FESS-TEC s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti FESS-TEC s. r. o." href="http://fess-tec.sk-rating.com/">
   <img src="http://fess-tec.sk-rating.com/fess-tec.png" width="150" height="25" alt="Rating FESS-TEC s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating FESS-TEC s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia